Factoren die bijdragen tot de ontwikkeling van stress-gerelateerde aandoeningen

Kynologisch gedragstherapeut

Volgens het Kynologisch gedragstherapeut Journal of the American Medical Association zijn er drie primaire risicofactoren die bijdragen tot de ontwikkeling van stress-gerelateerde aandoeningen: onvoldoende slaap, fysieke/archaïsche stress, en alcoholgebruik. Hoewel het verband tussen wandelen en de voordelen van stressverlichting nog steeds een kwestie van speculatie is, lijkt het redelijk om het argument te aanvaarden dat wandelen in een warme, heldere omgeving zou leiden tot een verhoogde alertheid en energie als gevolg van het vrijkomen van endorfines (verdovende hormonen).

Het National Institutes of Health (NIH) schat dat we alleen al in de Verenigde Staten meer dan 10 miljard pond per jaar uitgeven aan de kosten van stressgerelateerde aandoeningen. En deze kosten omvatten niet de extra kosten van het absenteïsme op het werk en de verminderde productiviteit.Positieve stress daarentegen is ook belangrijk voor de gezondheid van uw personeel. En aangezien de meting van stress verband houdt met het resultaat van hun prestaties, kan men stellen dat prestaties ertoe doen!

Volgens de empiricus Peter Stine is er sterke steun voor de stelling dat degenen die het best in staat zijn om te gaan met de stress van het investeren in onroerend goed, in een betere positie zullen zijn om te gaan met de stress van de nabije toekomstige hausse van het investeren in onroerend goed. En dat is een goed uitgangspunt voor een mindful streven.

Mindfulness gaat over het ontwikkelen van een groter bewustzijn van wat er gebeurt in je eigen ervaring. Het kan ook worden toegepast op anderen waar je mee omgaat vanaf het moment dat je uit bed stapt. In dit geval denk ik dat we kunnen besluiten zonder te spreken over een constante stroom van slecht nieuws op de televisie. Of zelfs de dagelijkse (of soms uurlijkse) updates van de flash crash. Omring jezelf met kalmerende geluiden in plaats van nieuwsgebeurtenissen. Voor praktische voordelen kunt u proberen uw wekker zo in te stellen dat u wakker wordt in plaats van dat u de suggesties snoozet, hoewel de bedoeling van dit artikel is u te ondersteunen om op een mindful manier uit bed te komen.

Om helderbewustzijnsvorming te ontwikkelen, is het de bedoeling om vormende volwassenheid te ontwikkelen. Met andere woorden, uw eigen gevoelens van zelfbewustzijn te ontwikkelen. Misschien gemakkelijker zal het proces zijn van het ontwikkelen van het vermogen om jezelf te zien als de waarnemer van je eigen gevoelens, denken en handelen.

Voor eenvoudige en effectieve mindfulness oefeningen kunt u hieronder proberen:

FUAL WILT U MISSCHIEN LITERATIEF VERTELLEN

Fualwoorddruk begrijpelijk is dat stress het best kan worden aangepakt door een vurig geduldig, gecontroleerd, gestructureerd, gesystematiseerd en gepland planningsproces in plaats van een overhaaste, wanhopige en zeer emotionele stormloop van proactieve oplossingen. Of een stormloop van diep ademhalen en heen en weer snellen, of zelfs een scheutje cafeïne drinken.

De meeste van ons mensen zijn behoorlijk slachtoffer van stress. Wat we niet schijnen te willen of te begrijpen is dat de echte oorzaak van onze stress buiten ons actieve lichaam ligt, onder de maan. Het is geen staat van zijn, het is een functie van de egodenkgeest, en de egodenkgeest houdt zijn staat van dominantie in stand door een subtiele truc van onophoudelijk en onophoudelijk piekeren over dingen die niet bestaan…

Gebrek aan zelfbewustzijn

Dezelfde soort onzekerheid en onvermogen om zich te concentreren, of de kern van het probleem te zien, ligt aan de basis van al onze angst, vrees en zorgen. Ben ik maar een hulpeloos en onbeduidend stukje stof?

Zelfbewustzijn ontwikkelen

Wat is de oorsprong van al onze problemen? Klinkt voor de hand liggend, maar het kan heel moeilijk zijn om er bij te komen. Het is een hard feit van het leven dat we soms niet willen onderzoeken. Het is een noodzaak die we onder ogen moeten zien. We moeten de noodzaak accepteren van een kunst die Spiritueel Zelf-Werk heet.. En een goed begin is het bestuderen van Tao, de spirituele klassieker die de levenswijze van China is geworden, en die in andere opzichten veel gelijkenis vertoont met het Hindoeïsme. Veel Ieren zien Tao en Sanskriet, en de opwinding die het teweegbrengt, als hun eerste en voornaamste bron van spiritueel ontwaken en zelfontdekking. Taoïsme is geen wetenschap, noch religie, noch filosofie, maar de manier van leven zelf!

De Tao, zoals de grote auteur van “Tao Te Ching” zo welsprekend schrijft, is geen religie, maar een filosofie. Het is een paradoxale filosofie die Taoïsten “de weg, de waarheid en het leven” noemen. Waarom is het zo moeilijk deze eenvoudige uitspraak te aanvaarden? De Tao is subtiel, maar de woorden Tao gebruiken, dus benadrukken als de weg, waarlangs je de waarheid moet “zoeken”, wordt gezien als het begaan van de ultieme misdaad, want vroeg of laat leidt die weg, of dat pad, tot mislukking en uiteindelijke vernietiging.

Aan de grote filosoof Lao Tzu, de redder van China, werd gevraagd “Wat is de weg van het leven?”.

“Het autoriseren van de krachten die het universum regeren”

De Tao gebaseerd op de vrijheid van de natuur.

Scroll to top